Mer från bolag Publicerat: 2018-04-19 09:00:00

Ecoclime Group AB: Aktiespararnas Analysguiden - nya tillväxtanalyser för Ecoclime

Det snabbt växande Ecoclime Group AB har den senaste veckan presenterat nyheter om bolagets tillväxt det senaste halvåret. Aktiespararnas Analysguiden har under veckan presenterat aktuella analyser på basis av bolagets accelererade tillväxtstrategi och den senaste händelseutvecklingen i bolaget.

Läs mer på Analysguiden:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-forvarv-med-mojligheter


Lennart Olofsson, VD Tel: 070 537 16 42 E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se
Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se