Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-23 12:15:00

Nanexa AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Se bifogad årssredovisning för 2017 i pdfNanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com