Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-05-07 12:40:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 113/18 - Sista dag för handel med Ecoclime Group AB:s TO 1 B är den 11 maj 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, ECC TO 1 B, är den 11 maj 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: ECC TO 1 B
ISIN-kod: SE0010546721
Orderbok-ID: 4540
CFI: RMXXXX
FISN: ECOCLIME/OPT RTS 20180515
Sista handelsdag: 11 maj 2018

Stockholm den 7 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se