Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-16 09:00:00

Tourn International AB: Dotterbolaget HUBSO genomför kapitalanskaffning om 2,8 MSEK

Dotterbolaget HUBSO har genom bolagsstämma beslutat om att genomföra nyemission om 2,8 MSEK till en pre-money värdering om 15 MSEK. Bolag har tagit in teckningssedlar om 2,7 MSEK och förväntas få sista 0,1 MSEK tecknad idag. 

Däribland tecknare i emissionen är huvudägare New Equity Venture International. För mer information se Nevis pressmeddelande.

Tourns ägande efter emissionen går från 79,17% av rösterna och 52,38% av kapitalet , till 73,13% av rösterna och 44,06% av kapitalet.

Kort om Hubso:

Hubso utvecklar och driver ett e-handelssystem specifikt uppbyggt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för influencers att kombinera sitt varumärkesbyggande med försäljning. E-handelssystemet administrerar, automatiserar och tillhandahåller de verktyg som behövs för en simplifierad och kvalitativ försäljning av produkter knutna till det unika varumärke som influencers uppbär genom sin person.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
robin(at)tourn.seTourn International AB

Tourn International är en marknadsplats för influencer marketing. Vår arbetsplats är dagens gig-ekonomi där det krävs helt nya samarbetsformer mellan olika parter. Här driver vi annonseringsnätverket Tourn.se, som kopplar samman reklamköpare med ledande influencers, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i sociala medier som Instagram, Twitter, YouTube, Facebook m.fl. Tourn utvecklar också tekniska plattformar för att garantera reklamköparen transparens, analys och mätbara resultat för maximal träffsäkerhet till respektive målgrupp genom display och content marketing.

Stureplan 2,
114 35 STOCKHOLM
070-876 38 41 http://www.tourn.se