Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-22 08:45:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Alphahelix styrelse föreslår Artur Aira som ny ledamot.

Styrelsen i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(Publ.) föreslår att stämman väljer Artur Aira till ny ledamot.

Artur Aira var affärsområdeschef för Life Scienes inom AddTech där han på kort tid byggde upp en stor, lönsam verksamhet. Affärsområdet bolagiserades och börsnoterades under namnet AddLife; med en omsättning på nära 2 miljarder och 600 anställda. AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Artur lämnade befattningen som vice VD under hösten 2017. Han har tidigare haft flera ledande befattningar inom BioMérieux, bland annat som VD för den nordiska verksamheten. Artur är även styrelseledamot i Life Genomics.

”Vi tror att Artur kan bidra med sitt stora nätverk, branscherfarenhet och imponerande affärskompetens. Han kommer att vara mycket värdefull för att vi skall nå snabb tillväxt i koncernen.” heter det i en kommentar från bolaget.

Styrelsen föreslår vidare omval av Ulrica Karlsson, Mattias Molin och Mikael Havsjö. Håkan Evefors, som arbetade i bolaget fram till oktober 2017,  lämnar styrelsen.

Kontaktpersoner på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

Mikael Havsjö

070 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

Mattias Molin

0708 970 790

mattias.molin@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com