Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-23 08:30:00

Aptahem AB: Teckningsperioden för Aptahems teckningsoption av serie TO 2 avslutad

Teckningsperioden för TO 2 avslutades den 18 maj 2018 och under denna period nyttjades 16 404 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 0,6 %. Aptahem tillförs därmed cirka 65 TSEK.

16 404 aktier kommer att registreras på Bolagsverket under mitten av juni 2018. Efter registreringen uppgår aktiekapitalet till 3 546 264,5598 kronor fördelat på 15 603 564 aktier.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com