Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-29 17:07:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Alphahelix expanderar

Som bolaget tidigare meddelat fokuserar man nu mycket på att få igång distributionen av de egna produkterna. De senaste dagarna har det blivit klart med ytterligare fem, namnkunniga distributörer:

Spanska Labnet är en av de ledande distributörerna i Spanien. De har redan offerter ute avseende Rob; men kommer nu alltså bli en officiell distributör.

AlphaHelix har vidare slutit ett distributionsavtal med Pathtech, en av Australiens ledande distributörer av laboratorieutrustning.

Den turkiska marknaden kommer att hanteras av IDA Yasam Teknolojileri. Bolaget är förhållandevis nystartat men består av synnerligen branschkunniga personer.

I Singapore representeras AlphaHelix nu av Palico Biotech PTE Ltd. De har varit distributörer åt konkurrerande Cy-Bio de senaste fem åren men väljer nu att arbeta med AlphaHelix. Palico grundades år 2000 och har idag en mycket bra position på marknaden.

Australien kommer att bearbetas av PathTech; ett över 30 år gammalt bolag med ett flertal kontor som täcker in hela Australien. Pathtech har fyra affärsområden: laboratorieutrustning, kriminalteknik, drogtester och service av vätskehanteringsutrustning..

” Vi börjar nu se effekten av ett idogt arbete; det börjar bli allt lättare att attrahera de mest namnkunniga distributörerna. Detta märktes inte minst på utställningen Analytica i april där vi verkligen fick kvitto på att vi är konkurrenskraftiga. PathTech och Labnet är mycket meriterande för våra produkter.”, säger Mikael Havsjö på AlphaHelix Technologies i en kommentar.


Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.): SO Mikael Havsjö 070 788 12 08 mikael.havsjo@alphahelix.com VD Mattias Molin 0708 970 790 matttias.molin@alphahelix.com
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.   Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29:emaj, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com