Pressmeddelande Publicerat: 2018-05-30 10:14:00

Ecoclime Group AB: De nya aktierna från teckningsoptioner TO 1 handlas från och med den 5 juni i Ecoclime Group AB (publ)

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader.  De nya aktierna handlas från och med den 5:e juni.

Efter nyemissionen av B-aktier ökar aktiekapitalet i Ecoclime med 131 806,20 SEK och antalet aktier med 1 318 062 st. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 885 889,80 SEK medan antalet aktier uppgår till 3 571 000 A-aktier och 15 287 898 B-aktier, totalt 18 858 898 stycken. 


Lennart Olofsson, VD Tel: 070 537 16 42 E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se
Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se