Pressmeddelande Publicerat: 2018-06-01 15:32:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: AlphaHelix sluter utvecklings och distributionsavtal med partner i Kina

AlphaHelix har slutit ett distributions- och utvecklingsavtal med Allinova, Kina. Allinova är ett relativt nystartat bolag som erhållit stöd från kinesiska staten för utveckling av en plattform för HPV genotypning. En modifierad Rob™ ingår som en viktig del i plattformen. Allinova förser Rob™ med RFID detektion av providentitet, vilket säkerställer patientsäkerhet på ett nytt sätt. Allinova avser att sälja plattformen på världsmarknaden.

Professor Qing Dong Ling, som är grundare av Allinova, är ett aktat namn inom HPV typning i världen. Allinova har redan installerat RFID i Rob™ och testat funktionen. Avtalet innefattar kostnader för utveckling samt rättigheter till försäljning.”, säger Mikael Havsjö, AlphaHelix Technologies, i en kommentar. 

” Det här är precis den typen av projekt vi vill vara med i; där kunden driver utveckling som vi får ta del av.”, kommenterar Mattias Molin VD för AlphaHelix Molecular Diagnostics.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin
0708 970 790
matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö
070 788 12 08
mikael.havsjö@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a juni 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com