Pressmeddelande Publicerat: 2018-06-13 09:49:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: ALPHAHELIX SLUTER AVTAL MED DISTRIBUTÖR FÖR TYSKLAND OCH SCHWEIZ

AlphaHelix har slutit ett distributionsavtal med LTF Labortechnik Gmbh, som distributörer i Tyskland och Schweiz. LTF har lång erfarenhet av PCR/QPCR set-up robotar då de låg bakom utvecklingen av tidigare konkurrenten Piro.

” LTF har verkligen stor kunskap inom robotar. Att de nu väljer Rob™ är verkligen en fjäder i hatten. Dessutom tror de sig kunna sälja fler Rob™ än de sålde av sin egen robot Piro..”, säger Mikael Havsjö, AlphaHelix Technologies, i en kommentar.

” Vi är mycket imponerade av Rob™. Den har oöverträffad precision med unika multidispenseringsprestanda och en programvara som är genialt enkel att använda. Våra tidigare robotar har inte varit tillräckligt bra för att köra 384 format vilket Rob™ klarar bättre än robotar som är flera gånger dyrare”, säger Noel Kändler, CEO, LTF.


”Vi har ägnat mycket kraft åt att nå internationell expansion de senaste månaderna. Med LTF täcker vi nu den största nationella marknaden i Europa. Dessutom är LTF en partner som verkligen kan robotteknik; vilket är bra både för referenser och försäljning.” kommenterar VD Mattias Molin avtalet.


Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.): VD Mattias Molin 0708 970 790 matttias.molin@alphahelix.com SO Mikael Havsjö 070 788 12 08 Mikael.havsjo@alphahelix.com Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e juni, 2018.
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

Västra Finnbodavägen 4B,
131 30 Nacka
08-62 67 600 http://www.alphahelix.com