Pressmeddelande Publicerat: 2018-06-14 08:00:00

Insplorion AB: Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 13 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 67 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 691 173. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 58 064. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 749 237. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.


Insplorion AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A                 413 90 GÖTEBORG 031-380 26 95 info@insplorion.com www.insplorion.com

Insplorion AB

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."

Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A,
413 90 GÖTEBORG
+46 (0)31 3802695 http://www.insplorion.com