Pressmeddelande Publicerat: 2018-07-12 17:45:00

Plejd AB: Medgrundare och ledamot säljer 4% av sitt innehav

Medgrundare och ledamot i styrelsen Erik Calissendorff (via Tansaki AB) har avyttrat 20,000 aktier och minskat sitt totala innehav med ca 4% från 489,220 till 469,220 aktier. Erik Calissendorffs (via Tansaki AB) andel i bolaget efter avyttring uppgår till ca 5,1% av såväl röster som kapital.

Erik Calissendorff kommenterar

Till den som är intresserad kommer här lite bakgrund till min avyttring av 20,000 aktier i Plejd.

Som många andra i bolaget så har jag satsat allt jag kunnat på bolaget. När vi nu behöver kapital för att förbereda vårt nyligen beviljade bygglov innebar det tyvärr att jag var tvungen att avyttra en del aktier. Totalt sålde jag därför 20,000 aktier motsvarande ca 4% av mitt innehav via Tansaki Aktiebolag i tisdag den 10:e Juli, till en snittkurs på drygt 69kr.

Som medgrundare till bolaget ser jag som många andra fram emot en spännande framtid med Plejd och avser behålla min position som en av dess största enskilda ägare även i framtiden.


För ytterligare information Babak Esfahani VD, Plejd AB Telefon: 0735-322 391 E-post: babak.esfahani@plejd.com

Plejd AB

"Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter."

Drottninggatan 29,
411 14 GÖTEBORG
0735-322 391