Publicerat: 2018-04-09 08:39:38 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Raybased: FÖRETRÄDESEMISSION 16,7 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av fastigheter, har beslutat om en företrädesemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För sju (7) befintliga aktier i Raybased ger aktieägarna rätt att teckna sex (6) nya aktier. Teckningskursen ska vara 2:45 kronor per aktie.

Raybased är i färd med att inhämta teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 16,7 miljoner kronor.

Syftet med den förestående företrädesemissionen är att accelerera Raybaseds expansion genom att bland annat vidareutveckla och effektivisera bolagets installations- och konfigurationsprocess, bygga upp supportorganisationen, intensifiera marknadsförings- och säljaktiviteter och nätverksbyggandet på bolagets målmarknader, skriver bolaget.


Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444